Välkommen till Askims Pump & Maskinteknik AB

Vi utför felsökningar på pump-anläggningar och reparerar, byter ut eller renoverar pumpar för vatten, avlopp och värme-cirkulation. Vi gör nyinstallationer av pump-gropar för främst kommunala VA-verk, industri- och byggföretag i Göteborgs-regionen. Vi har även försäljning av nya pumpar till kommuner, företag och privatpersoner.

Vi har ett stort lager med reservdelar till de vanligaste pumparna.

Våra tjänster

Våra tjänster

Service

Vill du slippa krångel med plötsliga driftavbrott i din verksamhet? Upptäcks inte en driftstörning i tid kommer de eventuella skadorna kosta mycket mer än det ursprungliga problemet. Med våra serviceavtal får du en säkrare drift i alla dina pumpsystem och slipper således ovälkomna överraskningar. Ofta behövs det inte mycket mer än ett oljebyte, funktionskontroll eller en rengöring för att förlänga livslängden på din anläggning.

Regelbunden översyn

Företag som har serviceavtal med oss prioriteras och får en snabbare service. Oavsett pumpfabrikat eller vilken slags produktion du har så erbjuder vi en servicelösning som är skräddarsydd efter just dina önskemål och förutsättningar. Tecknar du ett avtal med oss för regelbunden översyn av din anläggning så tar vi hand om det.