Om Oss

KUNDENS FÖRSTAHANDSVAL FÖR ALLT INOM PUMPSERVICE

Vi på Askims Pump har sedan starten för mer än 30 år sedan levererat service, installation och försäljning av pumpar av högsta kvalitet. Idag har vi vuxit till ett starkt och etablerat varumärke som är kundens förstahandsval för allt inom pumpservice – från felsökning av industripumpar till rådgivning om du behöver en ny länspump till källaren. Kort och gott så ger vi dig en hjälpande hand oavsett hur dina behov ser ut.

Vi är baserade i Göteborgstrakten och tillhandahåller pumpservice till privatpersoner, kommuner, industrier samt fastighetsägare på hela västkusten. Genom gedigen kunskap, ett varmt bemötande och en strävan efter att alltid lösa enkla som utmanande situationer har vi fått många nöjda och återkommande kunder genom åren.

På vårt moderna servicecenter i Askim servar vi de flesta på marknaden förekommande industri-, läns- och avloppspumpar. Här kan du alltid få rådgivning av våra skickliga tekniker och dessutom hitta ett stort sortiment reservdelar från välkända pumpleverantörer som Grundfos, ABS, Sulzer, Flygt, Xylem, LPS,Robota & även andra förekommande varumärken. Vi bedriver försäljning av alla typer av pumpar och tillhörande utrustning som exempelvis elautomatik, nivåvippor, givare, kontaktorer, överströmsreläer och mycket mer. Behöver du en vara som vi inte har i lager går det förstås bra att beställa hem den.

Med vår långa erfarenhet och grundmurade ansvarskänsla står vi stadigt i den svenska pumpbranschen. Vissa av oss har jobbat med pumpar i hela sitt yrkesverksamma liv, och vi är övertygade om att det märks i de situationer vi har ställts inför – och kommer att ställas inför i framtiden. Med en anda av framåttänkande och lyhördhet märks det inte minst i mötet med dig som kund.

Välkommen att kontakta oss!

Miljötänk

För oss på Askims Pump är det viktigt att miljö, säkerhet och hälsa genomsyrar hela företagets verksamhet. Vi följer väl utarbetade riktlinjer som kontinuerligt revideras för att förbättra vårt miljöarbete. Detta inkluderar att säkerställa att våra servicefordon uppfyller gällande miljökrav, till riktig hantering av farligt avfall. Finns det miljömärkta varor ska vi i första hand välja dessa.

Enligt vår miljöpolicy ska Askims Pump verka för att minimera påverkan på miljön så mycket som möjligt. Detta gör vi bl.a. genom att vid groparbete alltid se till att avloppsslam töms av spolbil och att gropen därefter rengörs på ett korrekt sätt. Smörjmedel är något som förbrukas flitigt vid bruk av pumpar, därför har vi valt att använda oss av s.k. medicinsk vitolja som är ett snällare alternativ. Det är ett DAB-godkänt smörjmedel som är ofarligt för natur och hav om det mot förmodan skulle läcka ut från anläggningen.

Vi är dessutom stolta över att vara kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001. I miljöcertifieringen ingår att i möjligaste mån ta hänsyn till energiåtgång i olika aspekter av verksamheten, samt stötta underleverantörer och kunder att spara energi och resurser genom val av rätt pump och korrekt tillämpning av den. Vi har också serviceavtal med auktoriserade saneringsfirmor som regelbundet tar hand om spillolja, avfall och överblivna kemikalier.

Äldre pumpsystem är ofta onödigt stora energiförbrukare. Därför uppmuntrar vi kommunala VA-verk och andra pumpägare att se över systemet och bedöma om det inte lönar sig långsiktigt att uppgradera sig till en modernare pump. På så vis minskas effektbehovet och energiåtgången reduceras, och både plånboken och miljön blir glada.

Kontakta oss på

031-28 75 57
info@askimspump.se